Duurzaam verblijf en naturalisatie mogelijk bij Chavez verblijf

Het Europese Hof in het arrest E.K. van 7 september 2022 geoordeeld dat Nederland aanvragen voor langdurig ingezetenschap (onbepaalde tijd) van ouders met een Chavez verblijfsrecht niet langer kan afwijzen vanwege het tijdelijk karakter van het verblijf. Het Hof volgt Nederland niet in het argument dat Chavez verblijf als tijdelijk moet worden aangemerkt. Het Hof […]

Read More