Ons kantoor is gespecialiseerd in reguliere Zaken. U kunt bij ons terecht voor visa, verblijfsvergunningen en verblijfsdocumenten. Visum kort verblijf

U wilt voor een korte vakantie naar Nederland? Dan heeft u in de meeste gevallen een Schengenvisum nodig (visum kort verblijf). Een visum vraagt u persoonlijk aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in uw land van herkomst. Op de website van de Nederlandse ambassade of VFS Global kunt u via het visumafsprakensysteem online een afspraak maken.

Het visum is geldig voor maximaal 90 dagen. Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, dan heeft u een machtiging voor voorlopig verblijf nodig (mvv).

Nederland stelt strenge eisen aan de afgifte van Schengenvisa. U dient aan te tonen dat u redenen heeft om weer terug te keren naar uw land van herkomst. Het is belangrijk dat u de sociale en economische binding met uw land van herkomst aantoont. Dit kunnen bewijzen zijn waaruit blijkt dat u een eigen gezin heeft, de zorg over uw kinderen, werk, hobby’s of andere verplichtingen in uw land. Heeft u kinderen, dan is het van belang dat u in elk geval door middel van geboorteakten kunt laten zien dat u de ouder bent.

Verlenging

Het visum voor kort verblijf kan eventueel worden verlengd, indien er sprake is van dringende redenen.

Gelegaliseerde vertaalde stukken

Vergeet u de documenten niet te legaliseren en te vertalen. De Nederlandse overheid accepteert alleen documenten die in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.

Verwerkingstijd

De ambassade beslist over het algemeen binnen twee weken of het visum wordt afgegeven. In uitzonderlijke gevallen kan de ambassade advies inwinnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. De verwerking van de aanvraag kan in dit geval langer duren.

Visum afgewezen?

Heeft u een afwijzing ontvangen van uw visumaanvraag? Binnen 4 weken kunt u bezwaar maken.  Vreemdelingenrecht Advocaat Cynthia Noordzee heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt en heeft ruime ervaring in visumzaken. U komt mogelijk in aanmerking voor de laagste eigen bijdrage van €165,-. De Raad voor Rechtsbijstand toets namelijk het inkomen van uw relatie in het buitenland. U kunt hier slechts voor in aanmerking komen als de aanvrager (uw relatie in het buitenland) een familielid is tot de 3e graad. Dit is uw broer/zus, vader/moeder, opa/oma of een kind van uw broer/zus. 

Tel: 030-2593423 of mail naar info@noordzeeadvocatenkantoor.nl

Checklist visum kort verblijf

Verblijf en verzekeringen

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum
 • Een paspoort of ander reisdocument (minstens 3 maanden geldig)
 • Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning
 • Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Reisschema (reservering op uw naam, geen ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden.
 • Visa, verblijfsvergunning of paspoort waarmee u toegang krijgt tot uw land van bestemming na uw bezoek aan het Schengengebied.
 • Ziektekostenverzekering; een officieel document van uw verzekeraar waaruit blijkt dat, de verzekering op uw naam is afgesloten, uw verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens uw gehele verblijf, er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed, de verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden.
 • Documenten waaruit blijkt dat u een toeristisch bezoek brengt. Bijvoorbeeld een hotelreservering, tickets bezienswaardigheden

Voldoende middelen

 • Voldoende middelen voor uw voorgenomen verblijf. Nederland hanteert een standaardbedrag van €55,- per dag. Beschikt u niet over dit bedrag, dan heeft u een garantverklaring van een garantsteller nodig.

Familie en vrienden

 • Documenten waaruit blijkt dat u familie en/of vrienden bezoekt. Bijvoorbeeld: een ingevuld ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit document moet worden ondertekend door degene die u bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente waar hij staat ingeschreven, bewijs dat u of degene die u uitnodigt uw verblijf kan betalen. Zie inkomenseisen op de website van de IND: Zie inkomenseisen op de website van de IND https://ind.nl/Paginas/inkomen.aspx Een kopie van een arbeidscontract van degene die u bezoekt dat nog minstens 12 maanden geldig is vanaf het moment van de aanvraag voor de visa, de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten, of drie recente bankafschriften als u zelf voor uw verblijf betaalt. Als dat van toepassing is: bewijs waaruit uw relatie blijkt met degene die u bezoekt. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.

Tijdige terugkeer & sociale en/of economische binding

 • Documenten waaruit blijkt dat u na uw reis weer teruggaat naar uw land van herkomst. Bijvoorbeeld: een verklaring van uw werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk heeft in uw land van herkomst, een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst, een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan en u de zorg over hen heeft, een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van herkomst, een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst.