Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland wonen? Dan heeft u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd nodig. Als u van binnen de Europese Unie komt, dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

 

Vind uw advocaat

 

Komt u van buiten de Europese Unie, dan heeft u meestal een machtiging voor voorlopig verblijf nodig (mvv). Inwoners van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten (VS), Zuid-Korea, Monaco en Vaticaanstad. Hebben wel een verblijfsvergunning nodig maar geen mvv.

 

Voorwaarden mvv

Voor het verkrijgen van een mvv gelden een aantal voorwaarden. In de meeste gevallen dient u het basisexamen inburgering buitenland succesvol te hebben afgelegd. Daarnaast dient er te worden voldaan aan het middelenvereiste. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Voldoet u aan alle eisen, dan kunt u de verblijfsvergunning ophalen. Het is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

 

Begeleiding Aanvraag

Vreemdelingenrecht Advocaat Cynthia Noordzee heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt en heeft ruime ervaring in het succesvol begeleiden van mvv-aanvragen. Voor een vast tarief van €500,- (excl. BTW) begeleid zij de volledige aanvraagprocedure bij de IND.

 

Bezwaar

Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan binnen 4 weken. Vreemdelingenrecht Advocaat Cynthia Noordzee kan namens u bezwaar maken. Meestal betaalt u maar een eigen bijdrage van €145,- voor de gehele bezwaarprocedure. Neem voor advies vrijblijvend contact op met 085-048 0417 of stuur een e-mail naar info@noordzeeadvocatenkantoor.nl