Ons kantoor is gespecialiseerd in reguliere Zaken. U kunt bij ons terecht voor visa, verblijfsvergunningen en verblijfsdocumenten. Verblijfsvergunning - MVV

Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland wonen? Dan heeft u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd nodig. Als u van binnen de Europese Unie komt, dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Vind uw advocaat

Komt u van buiten de Europese Unie, dan heeft u meestal een machtiging tot voorlopig verblijf nodig (mvv). Inwoners van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten (VS), Zuid-Korea, Monaco en Vaticaanstad hebben wel een verblijfsvergunning nodig maar geen mvv.

Voorwaarden mvv

Voor het verkrijgen van een mvv gelden een aantal voorwaarden. In de meeste gevallen dient u het basisexamen inburgering buitenland succesvol te hebben afgelegd. Daarnaast dient er te worden voldaan aan het middelenvereiste. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Voldoet u aan alle eisen, dan kunt u de verblijfsvergunning ophalen. Het is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u mogelijk een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of naturalisatie.

Begeleiding aanvraag 

Vreemdelingenrecht Advocaat Cynthia Noordzee heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt en heeft ruime ervaring in het succesvol begeleiden van mvv-aanvragen. Voor een vast tarief van €605,- (incl. BTW) begeleidt zij de volledige aanvraagprocedure bij de IND.

Bezwaar

Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan binnen 4 weken. Vreemdelingenrecht Advocaat Cynthia Noordzee kan namens u bezwaar maken. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo) en bent u slechts een eigen bijdrage verschuldigd. De laagste eigen bijdrage bedraagt €156,-  Neem voor advies vrijblijvend contact op met 030-2593423 of stuur een e-mail naar info@noordzeeadvocatenkantoor.nl