Werkwijze van ons kantoor Stappenplan

Werkwijze

Hieronder leest u stapsgewijs de aanpak van Noordzee Advocatenkantoor. Gestreefd wordt naar goede, duidelijke afspraken. Er kan uiteraard nooit garantie worden geboden op een positief resultaat. De advocaat zal echter wel alles uit de kast halen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Icon label

U neemt telefonisch contact op voor een korte vraag. Dit kan uiteraard ook via de e-mail. U legt kort het probleem uit. U kunt telefonisch contact opnemen. Wij raden u echter aan om bij inhoudelijke vragen een e-mail te sturen. Onze specialisten nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Icon label

Tijdens het eerste contact of het eerste bericht beoordeelt de advocaat of de juiste expertise in huis is en de zaak behandeld kan worden.  Is er een besluit binnen of is er uitspraak gedaan? Wij bespreken in dat geval het resultaat met u. Bent u het niet eens met het besluit of de uitspraak, dan beoordeelt de advocaat of een vervolgprocedure zinvol is. Na akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging staan de afspraken op papier uitgelegd. U bent pas kosten verschuldigd na ontvangst van de opdrachtbevestiging.

Icon label

De advocaat gaat na toezending van de schriftelijke opdrachtbevestiging met de zaak aan de slag. U wordt tussentijds op de hoogte gebracht van het verloop van de zaak.

Icon label

Na afloop van de procedure ontvangt u een besluit of een uitspraak. Bent u het niet met het besluit of de uitspraak eens, dan zal de advocaat beoordelen of een vervolgprocedure zinvol is. Als dit het geval is, dan kunt u de advocaat opnieuw de opdracht geven om u bij te staan.

Icon label

Als er geen vervolgprocedure wordt opgestart, dan gaat de advocaat over tot sluiting van het dossier. U ontvangt een bericht waarin de advocaat u hiervan op de hoogte stelt. Na sluiting heeft de advocaat een bewaarplicht van 5 jaar.