Werkwijze van ons kantoor Stappenplan

Werkwijze

Hieronder leest u stapsgewijs de aanpak van Noordzee Advocatenkantoor. Gestreefd wordt naar goede, duidelijke afspraken. Er kan uiteraard nooit garantie worden geboden op een positief resultaat. De advocaat zal echter wel alles uit de kast halen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Icon label

U neemt telefonisch contact op voor een korte vraag. Dit kan uiteraard ook via de e-mail. U legt kort het probleem uit. U kunt telefonisch contact opnemen. Wij raden u echter aan om bij inhoudelijke vragen een e-mail te sturen. Onze specialisten nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Icon label

Tijdens het eerste contact of het eerste bericht beoordelen wij of de juiste expertise in huis is en de zaak behandeld kan worden. 

U ontvangt van ons een intakeformulier. Hierin vult u uw persoonsgegevens in en beantwoord u de vragen die de advocaat nodig heeft om te kunnen beoordelen of wij uw zaak kunnen aannemen.

Nadat u het intakeformulier heeft ingevuld ontvangen wij graag een kopie van uw paspoort en in dien van toepassing een kopie van het paspoort van uw buitenlandse relatie. Heeft u een afwijzing of een uitspraak ontvangen, dan ontvangen wij graag ook een kopie hiervan.

De advocaat beoordeelt uw intake en koppelt terug of wij aan de slag kunnen. Indien wij uw zaak in behandeling kunnen nemen, dan gaan wij een dossier aanmaken en ontvangt u de schriftelijke opdrachtbevestiging en een machtigingsformulier.

U bent pas kosten verschuldigd na ontvangst van een akkoord en het machtigingsformulier.

Icon label

De advocaat gaat na toezending van de machtiging met de zaak aan de slag. Als er overige benodigdheden zijn, dan vraagt de advocaat dit bij u op.

Icon label

Vanwege de vele aanvragen en verzoeken kunt u in overleg met de advocaat door een afspraak te maken voor het spreekuur. De afspraak kunt u zelf inplannen via onze website. Het is niet mogelijk om op elk moment in overleg met de advocaat te treden.

Voor prangende vragen adviseren wij u om deze via de e-mail te stellen. De advocaat zal dan zo spoedig als mogelijk antwoord geven op uw vragen.

Icon label

Na afloop van de procedure ontvangt u een besluit of een uitspraak. Bent u het niet met het besluit of de uitspraak eens, dan zal de advocaat beoordelen of een vervolgprocedure zinvol is. Als dit het geval is, dan kunt u de advocaat opnieuw de opdracht geven om u bij te staan.

Icon label

Als er geen vervolgprocedure wordt opgestart, dan gaat de advocaat over tot sluiting van het dossier. U ontvangt een bericht waarin de advocaat u hiervan op de hoogte stelt. Na sluiting heeft de advocaat een bewaarplicht van 5 jaar.