Noordzee Advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van Utrecht, naast de Domtoren en aan de overkant van de Domkerk. Het kantoor is op 1 januari 2016 opgericht door Cynthia Noordzee, na een jarenlange dienstbetrekking bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Utrecht.

Het kantoor is gespecialiseerd in het Strafrecht en Vreemdelingenrecht.

Vind uw advocaat


Advocaat Cynthia Noordzee

 

Cynthia Noordzee studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde af in het strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen in Utrecht.

Haar interesse voor het vreemdelingenrecht is ontstaan na haar werkzaamheden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk. Zij is daar werkzaam geweest als beslismedewerker op de afdeling Regulier Sociaal. Mr. C.N. Noordzee behandelt alle soorten strafzaken. Kenmerkend voor haar aanpak is haar betrokkenheid, gedrevenheid en eerlijkheid. Zij streeft in elke zaak naar het maximaal haalbare resultaat. Door haar specialisatie in het vreemdelingenrecht kan zij haar strafcliënten tevens bijstaan in zaken die verband houden met illegaal verblijf in Nederland en ongewenstverklaring.