Formulieren

 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Slachtoffer
 • LOVS (Richlijn hoogte straf)

Vind uw advocaat

Raad voor Rechtsbijstand

Slachtoffer

LOVS 
(Richtlijn hoogte straf)

 

  Referent/Verblijfsgever/Uitnodiger  Kruis aan wat van toepassing is

  Verblijfsprocedure:
  Ik wil graag hulp bij

  Begeleiding MVV-aanvraagBezwaar afwijzing MVVBeroep afwijzing MVVBegeleiding visumaanvraagBezwaar afwijzing visumVoornemen intrekking verblijfsvergunningBezwaar intrekking verblijfsvergunningBezwaar terugkeerbesluit en/of inreisverbodOpheffing ongewenstverklaringAanvraag EU-toetsingBezwaar afwijzing EU-verblijfskaartBeroep instellen

  Strafzaak:
  Ik wil graag hulp bij

  Bijstand bij politieverhoorBijstand bij (T)OM-zittingDagvaarding PolitierechterDagvaarding Meervoudige kamerHoger beroep strafzaakTerugkrijgen rijbewijsBeslag opheffenGratieverzoek

  Overige zaken:
  Ik wil graag hulp bij

  Rechtsbijstand slachtoffer geweldsdelictHuurzaakArbeidszaakUitkering  Pro deo (gesubsideerde rechtsbijstand)
  Ik heb de privacy statement gelezen en ga akkoord
  Ik ben geen robot. Beantwoord de volgende vraag: