Formulieren

  • Raad voor Rechtsbijstand
  • Slachtoffer
  • LOVS (Richlijn hoogte straf)

Vind uw advocaat

Raad voor Rechtsbijstand

Slachtoffer

LOVS 
(Richtlijn hoogte straf)

 

Referent/Verblijfsgever/UitnodigerKruis aan wat van toepassing is

Verblijfsprocedure:
Ik wil graag hulp bij

Begeleiding MVV-aanvraagBezwaar afwijzing MVVBeroep afwijzing MVVBegeleiding visumaanvraagBezwaar afwijzing visumVoornemen intrekking verblijfsvergunningBezwaar intrekking verblijfsvergunningBezwaar terugkeerbesluit en/of inreisverbodOpheffing ongewenstverklaringAanvraag EU-toetsingBezwaar afwijzing EU-verblijfskaartBeroep instellen

Strafzaak:
Ik wil graag hulp bij

Bijstand bij politieverhoorBijstand bij (T)OM-zittingDagvaarding PolitierechterDagvaarding Meervoudige kamerHoger beroep strafzaakTerugkrijgen rijbewijsBeslag opheffenGratieverzoek

Overige zaken:
Ik wil graag hulp bij

Rechtsbijstand slachtoffer geweldsdelictHuurzaakArbeidszaakUitkeringPro deo (gesubsideerde rechtsbijstand)
Ik heb de privacy statement gelezen en ga akkoord
Ik ben geen robot. Beantwoord de volgende vraag: