Kan ik zonder reden worden aangehouden?

“Antwoord: Nee

U kunt alleen worden aangehouden als u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit en dus verdachte bent. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Zie artikel 27 Wetboek van Strafvordering


Aanhouding moet niet worden verward met staandehouding. Bij een staandehouding wordt een verdachte ter plaatse verzocht om zijn identiteitsgegevens en informatie af te staan voor het opmaken van een proces-verbaal. Bij een aanhouding wordt een verdachte naar het politiebureau gebracht. Een aanhouding is best ingrijpend en kan daarom niet zonder reden worden gedaan.


Wie mogen mij aanhouden?

Als het strafbaar feit wordt ontdekt op het moment dat het wordt begaan of kort daarna (heeterdaad), dan is iedere burger bevoegd om over te gaan tot aanhouding. Hierbij mag zelfs gepast geweld worden gebruikt, uiteraard indien nodig. Dat kan het geval zijn als u zich met geweld verzet tegen de aanhouding.
U kunt door een burger niet worden staande gehouden.

Als het strafbaar feit later wordt ontdekt (buiten heeterdaad), dan mag u alleen worden aangehouden door een opsporingsambtenaar in functie. Dit kan alleen met toestemming van de officier van justitie of als er spoed is, met toestemming van de hulp officier van justitie.


Meer weten over aanhouding of staandehouding? Neem contact op voor advies en hulp.

Geef een reactie