Ik heb zelf bezwaar gemaakt bij de IND maar wil toch een advocaat is dat mogelijk?

“Antwoord: Ja

Ook als u zelf bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de IND, kunt u op een later moment het bezwaar laten overnemen door een advocaat.


Het is zelfs verstandig. Een besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan grote gevolgen hebben. Zonder rechtmatig verblijf heeft u vrijwel geen rechten en kunt u ook geen rechten opbouwen. U heeft geen recht op een uitkering of basisvoorzieningen zoals verzekeringen, toeslagen. Ook kunt u zich niet ingeschreven worden bij de gemeente (basisregistratie personen).


Als een verblijfsvergunning wordt afgewezen of ingetrokken dan krijgt u ook een terugkeerbesluit. Dit besluit legt u op om Nederland te verlaten. Als u zich niet aan het terugkeerbesluit houdt, dan kunt u worden uitgezet.


Kortom er staat veel op het spel. De gevolgen van een negatieve beslissing staan niet in verhouding met de advocaatkosten. Die hoeven namelijk niet altijd hoog te zijn. Vreemdelingenrecht advocaten werken vaak op basis van pro deo of hanteren een laag advocatenuurloon. In veel gevallen kost het slechts €145,-  voor een hele procedure.


Aan vreemdelingenrecht advocaten worden hoge eisen gesteld als het gaat om opleiding en vakbekwaamheid. Een vreemdelingenrecht advocaat is verplicht deel te nemen aan een vakgroep. Ook moet de advocaat jaarlijks cursussen volgen om op de hoogte te blijven van de actualiteit.  Het inschakelen van een vreemdelingenrechtadvocaat kan daarom zinvol zijn en wellicht doorslaggevend zijn voor een positief besluit


Meer informatie over bezwaar? Neem contact op voor advies en hulp.

Geef een antwoord