Het gebruik van geweld is een handeling waarbij verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen wordt veroorzaakt. Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie. Soms wordt een geweldsdelict gepleegd in combinatie met een ander misdrijf, bijvoorbeeld diefstal met geweld. Mishandeling is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 300 Wetboek van Strafrecht

Vind uw advocaat

Gewelds- en levensdelicten zijn ernstige strafbare feiten die door de strafrechter zwaar bestraft kunnen worden. De rechter kijkt bij het opleggen van een straf naar allerlei factoren, zoals de omstandigheden waaronder het feit is begaan, de persoon van de verdachte, recidive (herhaling) en jurisprudentie (uitspraken in vergelijkbare zaken).

Het Openbaar Ministerie kan ook besluiten dat u een transactie (geldboete) of een strafbeschikking aangeboden krijgt en niet voor de rechter hoeft te komen. Als u de transactie betaalt of de strafbeschikking uitvoert dan is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter.

De officier van justitie kan ook besluiten de zaak te seponeren wanneer er niet genoeg bewijs is of de zaak geen prioriteit heeft. U wordt dan niet vervolgd.

In alle bovengenoemde gevallen is het raadzaam om een strafrechtadvocaat in te schakelen. In het geval van een sepot (seponeren), kan de Nederlandse Staat namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de tijd dat u onterecht heeft vastgezeten. En bij een strafbeschikking kan het soms zelfs in uw belang zijn om de zaak wel voor de rechter te laten voorkomen. Een strafrechtadvocaat kan u hierin bijstaan en is er om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte.

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van een geweldsdelict, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor.

Noordzee Advocatenkantoor behandelt onder meer de volgende geweldsmisdrijven:

  • Bedreiging
  • Mishandeling
  • Huiselijk geweld
  • Stalking (belaging)
  • Vernieling
  • Openlijke geweldpleging
  • Gewapende overval
  • Dood door schuld, doodslag, moord