Mag mijn advocaat aanwezig zijn bij het politie verhoor?

“Antwoord: Ja

U heeft het recht om een advocaat aanwezig te hebben bij het verhoor. De Hoge Raad heeft op 22 december 2015 geoordeeld dat vanaf 1 maart 2016 aangehouden verdachten recht hebben op een advocaat tijdens het politieverhoor. ECLI:NL:HR:2015:3608. 

Stel dat u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan heeft u recht op rechtsbijstand voor het verhoor. Dit wordt consulatiebijstand genoemd. Dit recht vloeit voort uit het Salduz-arrest (EHRM GK 27 november 2008, nr.36391/02, NJ 2009/214) In deze uitspraak oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat het recht op een eerlijk proces als bedoel in artikel 6 EVRM, ook betekent dat een aangehouden verdachte advocaat moet kunnen spreken voor het eerste verhoor door de politie.

U heeft ook recht op de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor. Het maakt voor dit recht niet uit of u bent aangehouden of ben opgeroepen (ontboden) voor het politieverhoor. De politie dient u op dit recht te wijzen.


Europese richtlijn

Dat is niet het geval geweest. In Nederland was het normaal dat een verdachte buiten de aanwezigheid van zijn advocaat werd verhoord. In 2013 is een EU-richtlijn tot stand gekomen waarin is bepaald dat er binnen Europa een gelijke lijn getrokken moet worden binnen de lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn beoogt te voorkomen dat een verdachte in Duitsland wel recht heeft op een advocaat bij het verhoor, terwijl dat in Nederland niet altijd het geval was.

Alle verdachten binnen de Europese Unie dienen in alle EU-lidstaten voldoende beschermd te worden bij het politieverhoor. Als u niet duidelijk afstand doet van dit recht, dan heeft u als aangehouden verdachte bij ieder verhoor recht op een advocaat tijdens het politieverhoor.


Politieverhoor buiten aanhouding

Bent u niet aangehouden maar uitgenodigd om te verschijnen voor een politieverhoor, dan heeft u recht om op eigen kosten een advocaat in te schakelen en deze advocaat bij het verhoor aanwezig te hebben.


Schending

Als de politie zich niet aan het recht op verhoorbijstand houdt en u toch vragen stelt en u deze vragen beantwoord, dan kan dit ertoe leiden dat uw verklaring niet wordt meegenomen voor het bewijs. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Ondanks dat uw rechten zijn geschonden kan het voorkomen dat de rechter toch naar de inhoud van uw verklaring kijkt en voor het bewijs gebruikt.

Hoewel elke aangehouden verdachte recht heeft op een advocaat voor het verhoor en tijdens het verhoor, gebeurt het nog regelmatig dat een advocaat buiten spel wordt gezet. Door drukte kan de politie in de knel raken met de termijnen. Het kan dan gebeuren dat de behandelende agenten snel aan het verhoor willen beginnen. Verdachten worden voor de keus gesteld, wachten op een advocaat en langer vastzitten of alvast een verklaring afleggen en waarschijnlijk eerder naar huis mogen. Hoewel dit op zichzelf nog geen ongeoorloofde druk oplevert, wordt er toch ingespeeld op uw kwetsbaarheid. Een aangehouden verdachte wil niets liever dan zo snel mogelijk naar huis mogen.

Deze kwetsbaarheid kan ertoe leiden dat u een verklaring aflegt, wat op een later tijdstip verstrekkende gevolgen kan hebben.


Wat kunt u doen als u dat overkomt:
  • Vraag bij elk moment om in contact te komen met een advocaat.
  • Geef duidelijk aan dat u een advocaat bij het verhoor wenst.
  • Start de politie toch met het verhoor, geef de verhorende agent(en) duidelijk aan dat u geen verklaring aflegt zonder advocaat bij het verhoor.
  • Maak goed duidelijk dat u geen verklaring aflegt omdat uw recht op verhoorbijstand is geschonden.
  • Vraag expliciet om uw keuze in het proces-verbaal te verwerken. De rechter krijgt dit proces-verbaal te zien en kan hieruit opmaken dat u geen afstand heeft gedaan van uw rechten. 

Meer informatie over uw rechten bij een politieverhoor? Raadpleeg een strafrechtadvocaat

Geef een reactie