Ik word gestalkt. Kan ik een contactverbod en straatverbod aanvragen?

“Antwoord: Ja


Stelselmatige belaging/stalking kan nare gevolgen hebben voor u als slachtoffer. U durft misschien niet meer uw huis uit. U heeft het gevoel dat u telkens in de gaten wordt gehouden. Op vrijwel al uw leefgebieden staat angst centraal.  Een contactverbod en straatverbod kunnen een oplossing bieden om het stalken te beëindigen.


Stalking kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit kan zich uiten in stelselmatig in de gaten houden, achtervolgen, bedreigen. De stalker speelt een psychologisch machtsspel. Vaak is afwijzing of een beëindiging van de relatie de trigger om te gaan stalken. Er zijn ook gevallen waarbij de stalker een vreemde is, waar u nooit contact mee heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan een fan. Met welke stalker u ook te maken heeft, één ding is zeker, het gaat om een psychisch labiel persoon. Dit kan komen door emoties, maar bijvoorbeeld ook door een psychische stoornis. Kom in actie! In kortgeding kan de rechter worden gevraagd om een contactverbod en straatverbod op te leggen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.


Contactverbod

Stalking gaat vrijwel altijd gepaard met het zoeken van contact. Dit contact wordt vaak telefonisch gelegd, via social media, voor uw deur, maar misschien ook op straat. Een contactverbod kan een oplossing bieden om dit gedrag te stoppen. U vraagt de civiele rechter om de belager te verbieden om contact met u te leggen. Dit verbod geldt voor direct contact maar ook voor indirect contact. De stalker mag in dat laatste geval niet contact met u opzoeken via derden.


Straatverbod

Bestaat het stalken uit bespieden? Houdt de stalker zich zonder reden op in uw straat? Naast een contactverbod kunt u de civiele rechter ook vragen om een straatverbod. Uw belager mag zich dan voor een bepaalde periode niet meer bevinden in uw straat. Is dit niet voldoende? Dan kan de rechter zelfs de straal van het verbod vergroten (wijkverbod).


Noodzakelijk

Een straatverbod is een ingrijpende maatregel. Het vormt een inbreuk op de fundamentele grondrechten van de stalker. Een rechter zal niet lukraak een straatverbod opleggen. U zult de rechter moeten overtuigen dat het straatverbod noodzakelijk is. Ook zult u de rechter moeten overtuigen dat de gevorderde periode nodig is om het gedrag te stoppen. De rechter legt vaak een periode van één jaar op. Hoe langer de periode, des te meer, de noodzaak hiervan bewezen moet worden. Een contact en straatverbod van drie jaar is in sommige gevallen mogelijk. Zie uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 09-05-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:1757)


Wat gebeurt er als het contactverbod en straatverbod wordt overtreden?


Uw advocaat vraagt namens u een dwangsom bij overtreding van het contactverbod en straatverbod. Iedere keer dat de stalker het contactverbod en straatverbod overtreedt, is uw stalker een geldsom verschuldigd.


Hulp nodig van een advocaat voor het indienen van een contact en een straatverbod?

Geef een reactie