Ik heb een strafbeschikking ontvangen? Heb ik nu een strafblad?

“Antwoord: ja


Met de aanvaarding van een strafbeschikking krijgt u een justitiële aantekening, oftewel een strafblad. U voorkomt met een strafbeschikking geen strafblad! U erkent schuld, zonder een oordeel van een objectieve, onafhankelijke rechter.


Wat is een strafbeschikking?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de bevoegdheid om bij een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf op te leggen. De zaak wordt dan niet beoordeeld door de rechter. De straf die het OM, de officier van justitie, oplegt heet een strafbeschikking. Veel voorkomende strafbare feiten die op deze wijze worden afgedaan zijn:

  • winkeldiefstal
  • eenvoudige mishandeling
  • vernieling
  • bedreiging
  • belediging
  • rijden onder invloed

Welke straffen kan ik krijgen met een strafbeschikking?

De officier van justitie mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Dat mag alleen door een strafrechter worden opgelegd. U kunt wel een geldboete, taakstraf (tot 180 uur) of een ontzegging van de rijbevoegdheid (tot max 6 maanden) krijgen. De officier van justitie kan u ook verplichten tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer. Daarnaast kan de officier van justitie ook een maatregel opleggen. Denk daarbij aan:

  • Gedragsaanwijzing, (bijvoorbeeld contactverbod, straatverbod, stadionverbod)
  • Onttrekking aan het verkeer
  • Afstand van in beslag genomen goederen

Wat kan ik tegen een strafbeschikking doen?

Als u niets tegen een strafbeschikking doet, dan erkent u schuld. Bent u het niet eens met het besluit van de officier van justitie?  Tegen een strafbeschikking kunt u binnen twee weken verzet instellen. De termijn gaat lopen op het moment dat u bekend bent geworden met de strafbeschikking. Dit wordt vaak verward met het moment dat u  de strafbeschikking heeft ontvangen. Alleen al op de hoogte zijn dat er een strafbeschikking is genomen is  al voldoende. Vanaf dat moment gaat de termijn van twee weken lopen. Let op, nadien bent u te laat!


Moet ik de boete na verzet alsnog betalen?

Als u verzet heeft ingesteld, dan hoeft u de boete niet te betalen. Betaling kan worden gezien als aanvaarding. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Krijgt u na verzet toch bericht dat u de boete moet betalen? Neem dan contact op met een ervaren strafrechtadvocaat voor hulp.


Ik ben schuldig, heeft verzet nog wel zin?

Ook als u schuldig bent kan het in sommige gevallen zinvol zijn om verzet in te stellen. De snelheid van de afdoening is niet altijd in uw voordeel. Bijvoorbeeld voor de verkrijging van een VOG. De officier van justitie houdt ook niet altijd rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Een strafrechter doet dat wel. In veel gevallen legt de officier van justitie zwaardere straffen op dan een strafrechter.


Het gebeurt daarnaast regelmatig dat uw zaak na verzet niet binnen een redelijke termijn op zitting wordt gepland. Dit is in strijd met artikel 6 EVRM. Uw zaak dient over het algemeen binnen twee jaar aan de rechter te worden voorgelegd. Heeft u langer dan twee jaar moeten wachten, dan kan dit leiden tot strafvermindering en zelfs tot schuldverklaring zonder legging van een straf.


Schakel tijdig een strafrechtadvocaat in voor hulp. Aan een strafbeschikking zitten vele valkuilen en kan zelfs verstrekkende gevolgen hebben voor uw positie op de arbeidsmarkt.


Meer weten over een strafbeschikking en verzet? Neem contact op voor advies en begeleiding.

 
Aanwijzingen OM

CJIB

Voorbeeldbrief verzet

Geef een reactie