Gratie

Bent u veroordeeld door de strafrechter? De Koning kan de straf of maatregel mogelijk kwijtschelden. Of hij kan de straf of maatregel verminderen of wijzigen. De Koning verleent u in dat geval gratie. Gratie kan alleen worden verleend door Zijne Majesteit de Koning. Het is aan te raden om het gratieverzoek door een gespecialiseerde strafrecht advocaat in te laten dienen, door de strenge eisen die aan een gratieverzoek worden gesteld.

Vind uw advocaat

Wat is gratie?

Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de strafrechter heeft opgelegd. Gratie kan alleen worden verleend door Zijne Majesteit de Koning. De regels omtrent gratie zijn geregeld in de Gratiewet.

Gratie is niet hetzelfde als vrijspraak. Uw zaak wordt niet opnieuw aan de rechter voorgelegd ter beoordeling. Vrijspraak geldt alleen als het ten laste gelegde feit niet wettelijk en overtuigend bewezen is. Bij gratie bent u al veroordeeld en staat er geen mogelijkheid meer open om in hoger beroep of cassatie te gaan. Het is vaak het laatste middel om onder een straf uit kunnen komen wegens (in)humane omstandigheden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor gratie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:De straf is nog niet ondergaan;De straf is onherroepelijk, u kunt niet meer in hoger beroep;Het mag niet gaan om een verkeersovertreding waarbij u bent veroordeeld door de rechter;Bent u veroordeeld voor een geldboete en is het bedrag €340,- of lager, dan komt u niet aanmerking voor gratie;Er moet sprake zijn van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden bij het opleggen van de straf. Een gratieverzoek indienen heeft dus alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken.

Reden om gratie te vragen:

Mogelijke redenen om een gratieverzoek in te dienen?Zicht op een (nieuwe) baanZicht op een (nieuwe) baanStart van een eigen bedrijfZiekteAfkicken van een verslaving (drugs, alcohol)De rechter heeft u TBS of een ISD-maatregel opgelegd

Door wie kan het verzoek worden ingediend?

Een gratieverzoek kan door de veroordeelde worden ingesteld, een advocaat, een reclasseringsambtenaar of familieleden. U bent dus niet verplicht om u bij te laten staan door een advocaat. Het is alleen wel aan te raden om het verzoek door een gespecialiseerde advocaat in te laten dienen. Er worden over het algemeen strenge eisen gesteld aan een gratieverzoek. Alleen al het ontbreken van een bewijsmiddel kan tot gevolg hebben dat het verzoek wordt afgewezen. Noordzee Advocatenkantoor kan u hierin bijstaan.

Kosten gratieverzoek/gratieprocedure

De advocaatkosten voor een gratieverzoek hoeven niet hoog te zijn. Door de specialistische kennis van een strafrecht advocaat kan het verzoek redelijk spoedig worden ingediend. Dat hangt uiteraard af van de omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met Noordzee Advocatenkantoor om de mogelijkheden te bespreken. Kunt u de kosten niet zelfstandig betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, pro deo. U wordt in dat geval een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. De laagste eigen bijdrage bedraagt slechts €145,- De advocaat kan dit namens u aanvragen.

Gratieformulier