Diefstal is een strafbaar feit waarbij iets (een goed) van iemand anders wordt weggenomen, zonder dat deze daar toestemming voor heeft verleend. Het is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht. Net als fraude valt het onder de zogenaamde vermogensdelicten.

Vind uw advocaat

Diefstal komt in vele hoedanigheden voor. Daarbij kunt u denken aan:

  • Winkeldiefstal
  • Zakkenrollerij
  • Fietsendiefstal
  • Gewapende overval

Dit zijn voorbeelden van eenvoudige diefstal. De daad bestaat alleen uit het stelen van een goed van een ander. Naast eenvoudige diefstal kent het Nederlands recht ook gekwalificeerde diefstal. Er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van wapens, of er is sprake van meerdere verdachten (medeplegen). Voorbeelden van gekwalificeerde diefstal zijn:

  • Inbraak
  • Diefstal op het werk
  • Diefstal met geweldpleging
  • Plunderen

Heeft u dagvaarding ontvangen of moet u verschijnen voor verhoor, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Noordzee Advocatenkantoor. Een goede strafrechtadvocaat kan u helpen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.