De gemeente weigert mijn buitenlands huwelijk in te schrijven

“Wat kan ik doen?

Tegen de weigering om het huwelijk in te schrijven kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Voordat de gemeente het besluit neemt, ontvangt u een voornemen. De gemeente legt in het voornemen uit dat zij van plan zijn om het huwelijk niet in te schrijven. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze in te dienen. Na ontvangst van uw zienswijze neemt de gemeente definitief een besluit. Laat u bijstaan door een ervaren advocaat. De weigering kan namelijk ook gevolgen hebben voor het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning.

 

Situatie

U bent in het buitenland getrouwd en u wilt uw kersverse huwelijk registreren bij de gemeente waar u woont. Euforisch meldt u zich bij de gemeente met de gelegaliseerde huwelijksakte. Tot uw grote verbazing en teleurstelling weigert de gemeente de registratie van uw buitenlands huwelijk. De ambtenaar vermoedt dat er sprake is van een schijnhuwelijk!  

 

Wat betekent een schijnhuwelijk?

De gemeente vermoedt dat u het huwelijk alleen bent aangegaan om uw echtgeno(o)t(e) verblijf in Nederland of elders binnen de Europese Unie te verschaffen. De gemeente twijfelt dus aan de echtheid van het huwelijk. Dit kan om diverse redenen zijn:

 • Leeftijdsverschil
 • U of uw partner is veel jonger
 • U kent elkaar volgens de gemeente niet zo lang
 • U heeft elkaar maar 1 keer gezien
 • U heeft verschillende achtergronden
 • U heeft verschillende religies;  
 • U en uw partner spreken niet dezelfde taal

 

Wat nu?

Schakel direct hulp in. De afwijzing van de gemeente kan serieuze gevolgen hebben voor een verblijfsaanvraag bij de IND als u bijvoorbeeld in Nederland wilt gaan samenwonen en een mvv wilt aanvragen en een verblijfsvergunning. Ook de IND kan op basis van de bevindingen van de gemeente de mvv-aanvraag afwijzen. 

 

Wat kan uw advocaat voor u betekenen?

Tegen het besluit van de gemeente kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. In bezwaar vindt er een volledige heroverweging plaats. Dit biedt de mogelijkheid om de gemeente met nadere bewijsstukken alsnog te overtuigen dat uw huwelijk echt is. Advocaat Cynthia Noordzee kan u hierin bijstaan. Zij heeft in het verleden vele successen gehad in dit soort situaties.

 

Hulp nodig? Neem contact voor advies en/of begeleiding.

 

      Ik heb de privacy statement gelezen

   

  030-2593423

   

  info@noordzeeadvocatenkantoor.nl