Beslag niet proportioneel! Rechter heft beslag dure auto op

De Rotterdamse rechter heft op verzoek van strafrechtadvocaat Cynthia Noordzee het beslag van een Volkswagen Golf 7 op. Beslag van een auto met de aanschafwaarde van €25.000 is niet proportioneel bij een mogelijke geldboete van niet meer dan €1000,- Het verweer in deze zaak kwam er kort op neer dat het beslag niet in verhouding stond met de straf die eventueel opgelegd gaat worden.


Reden van beslag

Cliënt wordt verdacht van een misdrijf waarvoor volgens de richtlijnen van de rechtbanken (LOVS-richtlijnen) een geldboete van tussen de €200 en €1000 wordt opgelegd. Het ging om een beslag voor de zekerheidstelling van een geldboete (boetebeslag) Toch vond het Openbaar Ministerie (OM) het nodig om een nieuwe Volkswagen Golf 7 van december 2017 in beslag te nemen. De aanschafwaarde van de auto bedroeg €25.000!

De officier van justitie is direct na het beslag van de auto erop gewezen dat het beslag niet in verhouding stond. Cliënt bood ook een alternatief aan in de vorm van een zekerheidsstelling (borg). Dit gaf het OM geen aanleiding om het beslag op te heffen. Ook het aanbod van de zekerheidstelling was aan dovemansoren gericht. Het OM is totaal niet op het aanbod ingegaan.


Problemen bij beslag door politie en OM

Cliënt zag de bui al hangen en vreesde voor zijn auto. Niet alleen de schade die mogelijk door het wegslepen is veroorzaakt. Een automaat kan namelijk niet zonder de nodige maatregelen worden weggesleept. In veel gevallen is wegslepen van een automaat zelfs niet mogelijk. Cliënt vreesde ook voor vervreemding van de auto. Het OM gaat in dat geval over tot verkoop van de auto. De auto wordt op een openbare veiling aangeboden (executieverkoop). De grootste nachtmerrie voor een eigenaar van een gloednieuwe auto. De opbrengst van een openbare veiling ligt namelijk veel lager dan de aanschafwaarde.


Het gebeurt daarnaast regelmatig dat in beslag genomen goederen verdwijnen. Het kan niet meer gevonden worden, omdat er onvoldoende is gedocumenteerd. De Politie verwijst naar het OM, het OM verwijst naar Domeinen, Domeinen verwijst naar de Politie etc. Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Hier is de afgelopen tijd veel over geschreven en aandacht aan besteed in de media. De ombudsman heeft zich in 2016 kritisch uitgelaten over de beslagprocedure in Nederland. Tot op heden lopen burgers tegen een hoop problemen aan als hun goederen door de politie in beslag zijn genomen.


Klaagschrift rechtbank

Er was kortom werk aan de winkel om te zorgen dat cliënt zijn gloednieuwe Golf 7 weer terug kon krijgen. Namens cliënt is een klaagschrift bij de Rechtbank Rotterdam ingediend. Eerste prioriteit was het voorkomen van een executieverkoop.

Hoewel er voldoende wettelijke grondslag was voor het beslag, werd de rechter erop gewezen dat het beslag niet proportioneel is. Het behoeft geen uitleg dat een auto van een kwart ton in beslag nemen voor een geldboete niet hoger dan €1000,- echt to much is!

Er is aansluiting gezocht bij het arrest Dzinic tegen Kroatië van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 17 mei 2016). In deze zaak overwoog het EHRM dat de rechter de plicht heeft om een onderzoek te doen naar de proportionaliteit van het beslag.

Het was nog even spannend voor cliënt of het verweer zou worden aangenomen. Er is in Nederland namelijk geen wettelijke basis voor een onderzoek naar de proportionaliteit.

De rechter heeft gelukkig gehoor gegeven aan het verzoek en oordeelde dat het beslag niet proportioneel was en opgeheven moest worden.
Voor cliënt een grote overwinning, voor advocaten een kleine overwinning in een grote, grote berg puin.


Meer weten over beslag? Neem contact op voor advies en hulp.

LOVS-Richtlijnen
Rapport Ombudsman 24 augustus 2016
Dzenic tegen Kroatie (EHRM 17 mei 2016)

Geef een reactie